"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

Bruggetje naar iLetsel

(iLetsel is een online dossierverwerkingssysteem, ontstaan vanaf de werkplek van een letselschadebehandelaar (ik dus). Samen met mijn zoon, programmeur, afgestudeerd Master in Computer Science spec., Machine Learning, heb ik mijn eigen Letselbureau online gezet. Dat was overigens al in 2007, nu tien jaar geleden. Binnen iLetsel worden alle dossierhandelingen, vanaf intake tot en met archivering en inclusief zaken als agendering, corresponderen en factureren gebundeld. Door groeiende belangstelling hebben we er een platform van gemaakt waarop bedrijven zich, net als op een bedrijvenpark, kunnen vestigen. Op dit moment wordt meer dan 25% van de letselschadedossiers binnen iLetsel afgewikkeld. Door de mogelijkheden die een netwerk biedt ten opzichte van losse systemen sluiten steeds meer bedrijven zich op iLetsel aan. Zij zullen profiteren van de connectiviteit die het netwerk biedt en gaat bieden.)


Een inspirerend voorbeeld (Tesla) doet volgen. Ik ben mij gaan afvragen of ik hier ook iets mee kan bij de verdere ontwikkeling van iLetsel. 

Ik raad het iedereen aan om dit voor de eigen organisatie ook eens te doen.

Er waren namelijk best wel wat elementen die ik moeiteloos in kan passen.

Tijdens mijn rondgang door de USP's van iLetsel komen deze aan de oppervlakte.

De kern is het vereenvoudigen van zaken door een aanpak vanuit een geheel ander perspectief (online medisch advies) of straks door een technisch hoogstandje (uitwisseling vertrouwelijke stukken).