"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

Online medisch advies binnen het iLetsel netwerk


1) Het traject van het inschakelen van een medisch adviseur door een belangenbehartiger, deelnemer (Member) bij iLetsel, zo eenvoudig (en snel) mogelijk te maken.
2) De uitwisseling van gegevens, waaronder de privacygevoelige medische informatie, tussen belangenbehartiger en medisch adviseur geheel op het beveiligde platform van iLetsel versleuteld te laten plaatsvinden. 
3) Het terugkoppelen van de medisch adviseur met advies, bijlagen en declaratie, ook versleuteld, direct in het iLetsel-dossier mogelijk te maken.


Werkwijze:
De belangenbehartiger heeft in zijn online iLetseldossier een apart mapje dat is geclassificeerd als "medisch dossier".
Hij schuift de voor de medisch adviseur van belang zijnde stukken naar dit mapje en koppelt vervolgens met één klik het virtueel medisch adviesbureau, iMediQ, aan zijn dossier. 
Weet hij al welke medisch adviseur hij het dossier wil voorleggen dan selecteert hij de medisch adviseur uit de getoonde lijst met deelnemende medisch adviseurs.
Op dat moment is bij de medisch adviseur wanneer hij als freelancer deelneemt of bij het medisch adviesbureau waar hij werkzaam is het dossier beschikbaar. Hij ontvangt een notificatiemail en checkt vervolgens in bij iLetsel waar de gegevens voor hem klaar staan.

Het spectrum: 
Het proces is zo ingericht dat de medisch adviseur zelf bepaald welk proces hierbij wordt gevolgd, als het eindresultaat maar is dat zijn advies met bijlagen in pdf-formaat aan het dossier worden toegevoegd en vanaf dat moment als dossierstuk door de belangenbehartiger kan worden ingezien en doorgezonden aan de (medisch adviseur) van de verzekeringsmaatschappij.

  • Aan de ene kant van het spectrum zien we een medisch adviseur die volledig gebruik maakt van de tools in het iLetseldossier. Hij beoordeelt de stukken en vervolgens tikt hij zijn advies in waarbij hij gebruik maakt van een bestaand sjabloon. Wanneer dat advies is afgerond dan kan hij het met één klik als dossierstukken voor de belangenbehartiger plaatsen. Gebruikmakend van de facturatiemogelijkheid  in het dossier kan hij zijn declaratie opstellen die dan direct bij de belangenbehartiger klaar staat ter goedkeuring. Na goedkeuring kan deze betaald worden en wordt de automatisch meegedeclareerd door de belangenbehartiger.


  • Aan de andere kant van het spectrum zien we een medisch adviseur, in de regel verbonden aan een medisch adviesbureau, die de stukken uit het dossier download en binnen zijn eigen processen het advies opstelt dat dan in pdf-formaat in het dossier wordt geplaatst. Zijn declaratie, opgesteld in het eigen systeem, kan hij direct intoetsen zodat ook deze door de belangenbehartiger verwerkt kan worden.


Daarbinnen zijn uiteraard varianten mogelijk.

Het resultaat is een proces dat de toets der kritiek kan doorstaan want elke verzending van medische stukken via email is eigenlijk in strijd met de regels van de privacy. Het wachten is op het moment dat het een keer fout gaat. Gebeurt dat, dan loopt de gehele branche imagoschade op (in het gunstigste geval) want het kan net zo goed tot een schadeclaim gaan leiden.

Geen kosten

Wij vinden dat deze verbreding van de diensten van iLetsel een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van iLetsel en de medisch advisering in het algemeen. Het kan een voorbeeld zijn voor de rest van de branche. Daarom rekenen wij aan de medisch adviseurs geen kosten voor het gebruik van het iLetsel dossier. Wellicht komt er weer een belangenbehartiger naar ons om iLetsel-deelnemer (Member) te worden en dat is dan ons "hapje".

Inmiddels ben ik begonnen met het verzamelen van medisch adviseurs die hun dienstverlening willen verbreden. Bent u medisch adviseur, nieuwsgierig, en hebt u ervaring met het adviseren aan belangenbehartigers, neem dan gerust met mij contact op.

Hans Noordsij
06-11357927
info@iletsel.nl

(Toelichting: Het is te verwachten dat verzekeraars een aanbeveling gaan opstellen waarin wordt aangedrongen op één medisch adviseur. Ik ben van mening dat dit geen goede zaak is. Het slachtoffer heeft recht op het advies van een eigen medisch adviseur. De argumenten van verzekeraars richten zich op de doorlooptijd waardoor de letselschadebehandeling wordt vertraagd en de kosten. Daar zit wel wat in. Met de nieuwe werkwijze, waarbij medisch adviseurs (online) rechtstreeks in bestaande iLetseldossiers adviseren, bieden wij een alternatief waarbij de elementaire rechten van de slachtoffers niet worden aangetast en tegelijkertijd aan de bezwaren van verzekeraars tegemoet wordt gekomen. Hierbij zijn ook de medisch adviseurs gebaat, de aanbeveling raakt immers ook rechtstreeks hun belangen.)