"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

Destination Chargers

Destination Charger Huis ter Duin, Noordwijk. LSA Symposium 2017


Op weg naar het grootste netwerk

Hier zien we wellicht het beste voorbeeld van "Hoe gemakkelijk wil je het hebben". Bij laadpunten voor elektrische auto's denken we vaak aan paaltjes langs de stoep of bij restaurants. Deze paaltjes worden, al dan niet met subsidie, neergezet en nadat je je eigen kabel hebt ingeplugd en je pasje erlangs hebt gehaald start het laden. Niet altijd want het is nogal storingsgevoelig.

Daarbij moeten deze paaltjes aan een verdienmodel voldoen. Daarom betaal je er meer voor de stroom dan thuis en dan blijkt het niet rendabel te zijn om laadpaaltjes te exploiteren.

Tesla vliegt het aan vanuit een geheel andere hoek.

 In plaats van er een derde tussen te schuiven, met een eigen verdienmodel (dat uiteraard door de klant betaald moet worden) wordt het teruggebracht tot de twee partijen die in beeld zijn,. Het hotel, het restaurant, winkelcentrum etc, (in beginsel elk bedrijf dat belang heeft bij klantbezoek) en de automobilist die het fijn vindt om in de tijd die hij daar doorbrengt de auto bij te laden.

Tesla levert in het kader van het Destination Charger Program de laders en het bedrijf betaalt de stroom. Door het ongetwijfeld lage tarief (grootverbruiker) kost dat zeer weinig en de klant heeft de beleving van gastvrij kunnen laden.

Inmiddels staan er al duizenden van deze laders en er komen er dagelijks bij.