"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

Connectiviteit

In het verleden hebben wij al wat ervaring opgedaan met het delen van informatie tussen de gebruikers. Daarvoor bestond de menu-optie "Campus".

We gaan deze functionaliteit straks in een nieuw jasje terugbrengen.

Hiermee gaan we voor de belangenbehartiging relevante informatie zoals jurisprudentie (en de strekking hiervan), vaknieuwtjes, rekenmethodieken, tips and tricks etc. met  de gebruikers delen. 

Dit is interactief want ook de iLetseldeelnemers kunnen bijdragen leveren.

Uiteraard blijft alles binnen het besloten en veilige netwerk van iLetsel.

Gebruikersdag

In navolging van de gebruikersmiddag in het najaar van 2015 organiseren we de komende periode ook één of enkele gebruikersbijeenkomsten.
Naast keynotes over iLetselontwikkelingen en Q&A is er vooral plaats voor nadere kennismaking en uitwisselen van tips-and-tricks.