"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

Samen staan we sterk

Mochten er ontwikkelingen zijn die de positie van belangenbehartigers in het algemeen raken kunnen we als community ons beraden op de meest geëigende reactie, zoals bij de medische advisering waar verzekeraars voornemens zijn om het gebruik van een eigen medisch adviseur door het slachtoffer te ontmoedigen.

Met snelle en waarschijnlijk ook goedkopere online medische adviezen halen we de argumenten (het duurt te lang en is te duur) onderuit.

Daarnaast is ook de vergoeding van de gemaakte Buitengerechtelijke Kosten nogal eens onderwerp van een (pittige) discussie.

Door dit als groep van 40+ kantoren intern te communiceren wordt het ook mogelijk om gezamenlijk een standpunt te formuleren. Dat werkt beter dan individuele acties richting de verzekeraars.

Samen presenteren we ons als Letselteam

Daarnaast is het zo dat, nu wij met ons allen 25% van de cliënten hebben, er 75% nog niet onze kant op komen.
Dus zetten we er samen de schouders onder om in ieder geval een deel van die 75%, door de effecten van Letselteam.nl en als aanvulling op onze eigen kanalen, onze kant op te krijgen.