"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

Online Schadestaat

Om een schade goed te regelen is inzicht in de omvang van de schade een eerste vereiste. De schadestaat in het iLetseldossier vervult hierbij een centrale rol. Elke schadepost kan worden toegelicht en van bewijsstukken voorzien. Natuurlijk berekent de iLetsel-schadestaat zelf ook de schade maar de kern zit in de goede onderbouwing van de posten.

Sinds kort maakt een grote rechtsbijstandverzekeraar gebruik van de schadestaat van iLetsel. Gezien de belangstelling gaan we de schadestaat ook als afzonderlijke dienst aanbieden.
Het toch wat gecompliceerd werken met een excel is niet meer nodig want de schadestaat doet hetzelfde maar intuïtief.