"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

iLetsel interims

Het aantal deelnemers van iLetsel mag sterk zijn gegroeid, de werkwijze is uniek, want er wordt met één systeem gewerkt.

Elke deelnemer kan worden geconfronteerd met  langdurige ziekte of vertrek van een medewerker, een andere calamiteit of, (heel mooi) bijvoorbeeld een plotselinge toename van de hoeveelheid dossiers.

Ik ga enkele interims, met uiteraard ruime ervaring in de letselschadebehandeling, inwerken in iLetsel zodat zij, mocht het nodig zijn, kunnen worden ingeschakeld om een deelnemer tijdelijk te ondersteunen.

Daarvoor volstaan dan een paar kliks waarmee een deelnemer zelf een iLetsel interim kan bijkoppelen in een dossierbestand die dan direct aan de gang kan gaan om de dossiers op niveau te houden. Uiteraard kan dat vanaf elke lokatie.

De tussen de interims en de iLetsel-gebruiker afgesproken vergoeding zal volledig voor de interim bestemd zijn. Ik wil hier niets aan verdienen.

(het vermijden van onnodige verdienmodellen maakt het proces transparant en houdt het zo betaalbaar)